ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក

 ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក

ជាឈ្នាន់ដាក់របស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ អាចដាក់ជាន់គ្នាបានជាជួរខ្ពស់អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ហើយក៏ទុកជាន់គ្នាបានពេលឈប់ប្រើការ ជួយសន្សំសំចៃកន្លែងទុករបស់របរ បន្ថែមភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការទុករក្សាទំនិញ។

អាចកម្ម៉ង់ទំហំបានតាមតម្រូវការ មានអោយជ្រើសរើសទាំងបែបជ្រលក់ស័ង្កសី និងបែពបាញ់ពណ៌​។

 S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

HAITIAN JUPITER II SERIES- SPEC 450-1080 TONS

HAITIAN JUPITER II SERIES- SPEC 450-1080 TONS ,จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก

 

เอสพี อินเตอร์แมค บจก.


HAITIAN JUPITER II SERIES- SPEC 450-1080 TONS  ของบริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกยาวนานกว่า 25  ปี  โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน (HAITIAN) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1 ทั่วโลกมากว่า 20 ปี  เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน  และมีความแม่นยำสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน พาเลท ถังสี หรือแม้แต่ท่อ/ข้อต่อพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มาก  ด้วยคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความแม่นยำในการฉีด และราคาที่คุ้มค่า ทำให้เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในบริษัทชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติกอื่นๆ เช่น แขนกลเซอร์โว ยี่ห้อไฮเลคโตร (HILECTRO), ชุดแคลมป์ยึดแม่พิมพ์ ยี่ห้อแซนซัน (SANDSUN), เครื่องอบเม็ดพลาสติก, เครื่องดูดเม็ดพลาสติก, เครื่องบดเม็ดพลาสติก และอื่นๆ ภายใต้ยี่ห้อยันบัง (YANN BANG) ตลอดจนให้บริการหลังการขาย ประกอบติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ และบริการให้คำปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจร

ตัวแทนจำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก เครื่องฉีดพลาสติกยี่ห้อไห่เทียน เครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค ประหยัดพลังงาน ประหยัดพื้นที่ เครื่องฉีดพลาสติกไฟฟ้า ความแม่นยำสูง จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก แขนกลเซอร์โว 3 แกน แขนกลเซอร์โว 5 แกน เครื่องอบเม็ดพลาสติก เครื่องดูดเม็ดพลาสติก เครื่องบดเม็ดพลาสติก ชิลเลอร์ และอื่นๆ

 

HAITIAN JUPITER II SERIES- SPEC 450-1080 TONS

บริการของเรา : 

- บริการหลังการขายโดยช่างผู้ชำนาญ

- บริการประกอบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

- บริการอบรม/สอนการใช้งาน และ ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

- บริการตรวจเช็คเครื่องจักร

- บริการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติก

- บริการที่ปรึกษาทางการเงิน

- บริการให้คำปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจร

เรามุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ใน ปี พ.ศ. 2558 โดยมีนโยบายของบริษัทฯ คือ มุ่งเน้นขายสินค้า และบริการหลังการขาย ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพงานบริการ และมาตรฐานการทำงานสู่สากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามีจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาการใช้เครื่องฉีดพลาสติก ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ในปีนี้ พ.ศ. 2559 บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ร่วมมือกับ ไห่เทียน จำหน่ายเครื่องฉีดพลาสติก อินเตอร์เนชั่นแนล เปิด บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนงานขาย งานบริการ และตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และการเติบโตของวงการพลาสติกไทย

ประวัติโดยสังเขปของ HAITIAN

ไห่เทียนเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2509  โดยไห่เทียนในภาษาจีน หมายถึง "ทะเล (ไห่) และท้องฟ้า (เทียน)" ซึ่ง น้ำ แสดงถึง ความหลากหลายของศักยภาพทางเทคโนโลยี และท้องฟ้านั้น แสดงถึง การไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นตลอด 40 ปีที่ผ่านมานั้น แนวความคิดนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ไห่เทียนลงทุนในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครื่องฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไร้ขีดจำกัด  ปัจจุบัน ไห่เทียนมีความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในวงการเครื่องฉีดพลาสติก ทั้งในด้านคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ความแม่นยำในการฉีดงานพลาสติก คุ้มค่าแก่การลงทุน และช่วยสร้างผลกำไรที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าทั่วโลก นอกจากนั้นไห่เทียนยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และงานบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าเสมอมา

ไห่เทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำการตลาดโดยแบ่งไลน์สินค้า เป็น 3 แบรนด์ย่อย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการต่างกัน ได้แก่ 1) ไห่เทียน (Haitian) เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค โดดเด่นเรื่องการประหยัดพลังงาน และต้นทุนที่คุ้มค่า  2) ซาเฟีย (Zhafir) เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า มีความแม่นยำในการฉีดสูง เหมาะสำหรับตลาดสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง  3) เทียนเจี๊ยน (Tianjian) เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิค ราคาประหยัด สำหรับงานพลาสติกทั่วไป

ไห่เทียนเป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเชิงปริมาณการขาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ. 2557 นั้น สามารถขายเครื่องฉีดพลาสติกได้มากถึง 27,000 เครื่อง ซึ่งส่งออกไปยัง 130 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย กว่า 60 ประเทศ นอกจากนี้ไห่เทียนยังลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อสนับสนุนยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประเทศบราซิล เยอรมนี อินเดีย และเวียดนาม อีกทั้งยังลงทุนเปิดสาขาในต่างประเทศเพื่อเป็นโชว์รูม ส่งเสริมงานขาย และงานบริการในอีกหลายประเทศ อันได้แก่ แอลจีเรีย ญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี อิตาลี เม็กซิโก และประเทศไทย

 

สนใจติดต่อ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

 

115/5 ถนนมอเตอร์เวย์ แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250

 

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2736-2282-83     Fax : 0-2736-2284

 

E-mail : sales@spintermach.com

 

www.spintermach.com

 

www.facebook.com/spintermach

 

spintermach.thailandpocketpages.com


 

จำหน่ายพาเลทพลาสติก

ถังขยะขนาดเล็ก(ไม่มีล้อ), จำหน่ายพาเลทพลาสติก, พาเลทพลาสติกส่งออก : ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.


ประโยชน์ของถังขยะ
1. ปกป้องเชื้อโรค อันเกิดจากสิ่งปฏิกูลที่สะสมอยู่ภายในถัง
2. ปกปิดกลิ่น ไรฝุ่น ที่อยู่ภายในถัง
3. ช่วยกำจัดขยะได้ง่ายขึ้น
4. ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ได้สัดส่วนภายใต้ความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค
​5. สร้างอุปนิสัยของประชากรในพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นผู้รักความสะอาด ทิ้งขยะให้เป็นที่

 

 

ถังขยะขนาดเล็ก(ไม่มีล้อ) Standing Bin 


ถังขยะแบบตั้ง 

ถังขยะทั้งภายในและภายนอกสำหรับบ้านของคุณที่มาพร้อมการออกแบบที่ใช้งานง่ายบรรจุขยะได้มากกว่า ถังขยะพลาสติกน้ำหนักเบาเหมาะกับบ้านและคอนโด ดูเพิ่มเติม คลิก

 

ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ brandexdirectory.com

 


บริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก โดยสินค้าของบริษัทที่จัดจำหน่ายเป็นสินค้ามีคุณภาพ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการผลิต โดยมีทีมงานขายผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปี สามารถให้คำแนะนำกับท่านได้เป็นอย่างดี

ธุรกิจหลักขององค์กร

คือ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมคุณภาพ อาทิเช่น พาเลท ลัง ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ ในราคาโรงงาน กลุ่มลูกค้าหลักของเรา คือ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และลูกค้าบุคคลทั่วไป เรามุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าพลาสติกอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้า ด้วยการพัฒนาความรู้ของบุคลากรรวมถึงปัจจัยในการส่งเสริมการขายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องจุดเด่นและข้อได้เปรียบของบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด

ด้านทีมงานและการบริการ บริษัทฯ มีทีมวิเคราะห์งานของลูกค้าเพื่อเสนอแนวทางแนะนำสินค้าที่เหมาะสมที่สุด สำหรับลูกค้า และมีการดูแลลูกค้าอย่างเต็มความสามารถโดยไม่แบ่งแยกกลุ่มลูกค้า รวมถึงการบริการหลังการขาย อย่างต่อเนื่อง

สินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาบริษัทฯ คำนึงถึงความคุ้มค่าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ เราจึงคัดสรรค์สินค้าที่คุณภาพสูงในราคาเหมาะสม และ การให้บริการหลังการขายอย่างดีเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

การบริการจัดส่งทางบริษัท ทรัพย์วิสูตรพาณิช จำกัด มีการบริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล (เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ)

วิสัยทัศน์ (Our Vision)

เรามั่นใจว่าเราสามารถให้บริการ ให้คำปรึกษา รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกได้ตรงกับความต้องการและ เหมาะสมกับการใช้งาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับ

การบริการ (Our Service)

การบริการลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะการบริการคือหัวใจขององค์กรของเรา และด้วยประสบการณ์ของทีมงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์หลัก (Our Products)

เราเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายพลาสติกอุตสาหกรรมหลากหลายชนิด เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นหลัก ทางบริษัทได้แบ่งสินค้าออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ พาเลท ลัง ถังน้ำ ถังขยะ เก้าอี้ และอื่นๆ

 

 

สนใจติดต่อ
ทรัพย์วิสูตรพาณิช บจก.
39/31 หมู่ 4 ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : +662 403 3470, +663 พาเลทพลาสติกอุตสาหกรรมหนัก 978 2456
โทรสาร : +662 496 0460
อีเมลล์ : sale@subwisoot.com
เว็บไซต์ : subwisoot.brandexdirectory.com
เว็บไซต์ : subwisoot.com

สินค้าอุตสาหกรรม แหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม brandexdirectory.com

สินค้าอุตสาหกรรม แหล่งรวมผู้ผลิต ผู้จำหน่ายในประเทศไทย


สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าขับเคลื่อนในภาคธุรกิจให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มที่จะผลักดันสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดตลาดการค้าในวงกว้าง

 

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์


บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน "สินค้าอุตสาหกรรม" ออกสู่ตลาดการค้า เพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นจากการทำสื่อโฆษณา ทั้งในส่วนของสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรม The Catalogue Thailand Industrial Guide เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การผลักดันสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์เพิ่มช่องการค้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรม www.brandexdirectrory.com เป็นเว็บไซต์ชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่รวบรวมสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมไว้อย่างครบวงจร นอกจากงานในภาคสื่อโฆษณาแล้ว บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัดยังได้เป็นสื่อกลางในการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบของการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การกระจายสื่อให้ถึงมือผู้ใช้จึงเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนางานใหม่ๆ ให้เท่าทันตลาดและสถานการณ์ในปัจจุน

เป็นที่รู้กันดีว่าในปัจจุบันนี้ ตลาดออนไลน์ เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ด้วยอัตราการใช้งาน Internet มีมากขึ้นทุกวันทำให้บริษัทฯ ได้มองถึงช่องทางทางการตลาดของลูกค้าที่ต้องปรับปรุงพัฒนายิ่งขึ้น

สินค้าอุตสาหกรรม

 

เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ Thailand Industry Products 

เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้วยหมวดหมู่สินค้าที่ครอบคลุม อาทิเช่น

 


 • สินค้าอุตสาหกรรมการผลิต

 • สินค้าเพื่อผู้บริโภคอุปโภค

 • อุตสาหกรรมบริการธุรกิจ

 • อุตสาหกรรมอาหาร

 • อุตสาหกรรมยานยนต์

 • อุตสาหกรรมงานโลหะ

 • อุตสาหกรรมเครื่องบรรจุภัณฑ์

 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 •  

 www.brandexdirectrory.com เว็บตลาดกลางออนไลน์ สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเว็บรวมสินค้าอุตสาหกรรม รวบรวมผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานผลิต และอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ ด้วยคอนเซปต์ "Brandex Directory "Thailand Industry" here ตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ครบวงจร

 

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods)
คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. วัตถุดิบและชิ้นส่วน (Material and Parts) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัตถุดิบของการทำผงชูรส เป็นต้น

2. สินค้าทุน (Capital Goods) เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้บดมันสำปะหลังกับอ้อย แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้แปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นต้น

3. วัสดุใช้สอยและบริการ (Supplies and Service) เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร วัสดุ

ดังนั้นสินค้าแต่ละชนิดจึงมีความสำัญที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบการใช้งาน การเลือกใช้สินค้าแต่ละชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สื่ออุตสาหกรรม

 

ไดเร็กทอรี่รวบรวมสินค้าประเภทอุตสาหกรรมไว้มากที่สุด


The Catalogue Thailand Industrial Guide คู่มือซื้อขายสินค้าประเภทอุตสาหกรรม รวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมไว้อย่างหลากหลาย รวบรวมรายชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทย จัดพิมพ์รายปี 4 สี ในเล่มประกอบด้วยภาพโฆษณา รายละเอียดสเปคสินค้า และข้อมูลสินค้าประเภทอุตสาหกรรม แจกจ่ายฟรีให้กับวิศวกรเอ็นจิเนียริ่ง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และฝ่ายจัดซื้อโรงงานผ่านแสดงสินค้า 30 งาน / ปี

The Catalogue Thailand Industrial Guide ยังได้พัฒนาการใช้งานให้ทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบัน ภาพโฆษณาและสเปคสินค้าสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแอพลิเคชั่น PIMAR AR SCAN เชื่อมโยงภาพโฆษณาเข้าสู่เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ

 


 • ยอดแจกไดเร็กทอรี่มากกว่า 50,000 เล่ม / ปี

 • จัดส่ง E-Directory ผ่านอีเมล์กว่า 100,000 Data / ปี

 •  

 

สนใจดูข้อมูล คลิกเลย

https://www.brandexdirectory.com

สินค้าอุตสาหกรรม แหล่งรวมผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม brandexdirectory.com

สินค้าอุตสาหกรรม แหล่งรวมผู้ผลิต ผู้จำหน่ายในประเทศไทย


สินค้าอุตสาหกรรม เป็นสินค้าขับเคลื่อนในภาคธุรกิจให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ทำให้ผู้ประกอบการเริ่มที่จะผลักดันสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่โลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นเพื่อเปิดตลาดการค้าในวงกว้าง

 

สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์


บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน "สินค้าอุตสาหกรรม" ออกสู่ตลาดการค้า เพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยเริ่มต้นจากการทำสื่อโฆษณา ทั้งในส่วนของสิ่งพิมพ์อุตสาหกรรม The Catalogue Thailand Industrial Guide เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การผลักดันสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์เพิ่มช่องการค้าให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรม www.brandexdirectrory.com เป็นเว็บไซต์ชั้นนำอันดับต้นๆ ของประเทศไทยที่รวบรวมสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมไว้อย่างครบวงจร นอกจากงานในภาคสื่อโฆษณาแล้ว บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัดยังได้เป็นสื่อกลางในการนำสินค้าและบริการออกสู่ตลาดในรูปแบบของการออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ การกระจายสื่อให้ถึงมือผู้ใช้จึงเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าเสมอมา ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนางานใหม่ๆ ให้เท่าทันตลาดและสถานการณ์ในปัจจุน

เป็นที่รู้กันดีว่าในปัจจุบันนี้ ตลาดออนไลน์ เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ทั้งเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ ด้วยอัตราการใช้งาน Internet มีมากขึ้นทุกวันทำให้บริษัทฯ ได้มองถึงช่องทางทางการตลาดของลูกค้าที่ต้องปรับปรุงพัฒนายิ่งขึ้น

สินค้าอุตสาหกรรม

 

เว็บไซต์สินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ Thailand Industry Products 

เว็บไซต์ที่รวบรวมสินค้าและบริการในภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ด้วยหมวดหมู่สินค้าที่ครอบคลุม อาทิเช่น

 


 • สินค้าอุตสาหกรรมการผลิต

 • สินค้าเพื่อผู้บริโภคอุปโภค

 • อุตสาหกรรมบริการธุรกิจ

 • อุตสาหกรรมอาหาร

 • อุตสาหกรรมยานยนต์

 • อุตสาหกรรมงานโลหะ

 • อุตสาหกรรมเครื่องบรรจุภัณฑ์

 • อุตสาหกรรมก่อสร้าง

 •  

 www.brandexdirectrory.com เว็บตลาดกลางออนไลน์ สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม มีจุดประสงค์เพื่อเป็นเว็บรวมสินค้าอุตสาหกรรม รวบรวมผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม โรงงานผลิต และอุตสาหกรรมบริการธุรกิจ ด้วยคอนเซปต์ "Brandex Directory "Thailand Industry" ตลาดกลางสินค้าอุตสาหกรรมออนไลน์ครบวงจร

 

สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial Goods)
คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในการผลิต หรือดำเนินงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1. click here วัตถุดิบและชิ้นส่วน (Material and Parts) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต แล้วได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น มันสำปะหลัง และอ้อย เป็นวัตถุดิบของการทำผงชูรส เป็นต้น

2. สินค้าทุน (Capital Goods) เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้บดมันสำปะหลังกับอ้อย แล้วนำมาผ่านกรรมวิธีทางเคมีให้แปรสภาพเป็นผงชูรส เป็นต้น

3. วัสดุใช้สอยและบริการ (Supplies and Service) เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักร วัสดุ

ดังนั้นสินค้าแต่ละชนิดจึงมีความสำัญที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบการใช้งาน การเลือกใช้สินค้าแต่ละชนิดจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

สื่ออุตสาหกรรม

 

ไดเร็กทอรี่รวบรวมสินค้าประเภทอุตสาหกรรมไว้มากที่สุด


The Catalogue Thailand Industrial Guide คู่มือซื้อขายสินค้าประเภทอุตสาหกรรม รวบรวมสินค้าและบริการเกี่ยวกับสินค้าประเภทอุตสาหกรรมไว้อย่างหลากหลาย รวบรวมรายชื่อผู้ผลิตสินค้าประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทย จัดพิมพ์รายปี 4 สี ในเล่มประกอบด้วยภาพโฆษณา รายละเอียดสเปคสินค้า และข้อมูลสินค้าประเภทอุตสาหกรรม แจกจ่ายฟรีให้กับวิศวกรเอ็นจิเนียริ่ง โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และฝ่ายจัดซื้อโรงงานผ่านแสดงสินค้า 30 งาน / ปี

The Catalogue Thailand Industrial Guide ยังได้พัฒนาการใช้งานให้ทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบัน ภาพโฆษณาและสเปคสินค้าสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแอพลิเคชั่น PIMAR AR SCAN เชื่อมโยงภาพโฆษณาเข้าสู่เว็บไซต์ เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ

 


 • ยอดแจกไดเร็กทอรี่มากกว่า 50,000 เล่ม / ปี

 • จัดส่ง E-Directory ผ่านอีเมล์กว่า 100,000 Data / ปี

 •  

 

สนใจดูข้อมูล คลิกเลย

https://www.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15